Till alla tittare.
Med min familj.
För det sanna och sunda.
Mot de falska och fega.

Den som inte ser strukturerna är förmodligen en del av dem.