VAD FAN
HÄNDE?!


OM 30 ÅR OCH ETT MEDIEDREV I SVENSK RADIO OCH TV,
AVSLÖJANDEN ― BETRAKTELSER
ETT DOKUMENT INIFRÅN I ÅTTA KAPITEL.
AV OLA WENSTRÖM


 LÄS DEN DIGITALA BOKEN HÄR